Livet på skolen

Vi er overbevist om at det å sette av et år for å bli bedre kjent med Jesus er en viktig investering for resten av livet. Hverdagen når man går på bibelskole ser ofte veldig annerledes ut enn studier eller annen skolegang. Og Bibelskolen IMPACT er ikke et unntak.

LOVSANG & BØNN
Noe av det aller viktigste på vår skole er at vi ønsker å skape en møteplass mellom Gud og elevene våre. Vi mener at det å være i Guds nærvær er noe av det aller viktigste vi kan gjøre som kristne. Derfor starter vi hver skoledag med lovsang og bønn. Denne tiden bruker vi sammen til å søke Gud og tilbe han. Noen ganger ender disse stundene med at vi fortsetter å søke han, betjene hverandre eller bare hviler i hans nærvær. Det er viktig for oss at vi ikke skynder oss for å «begynne programmet» men forventer at Gud vil møte med oss når vi søker han. Kristenlivet er ikke ment å være teoretisk, vi tror Gud faktisk og praktisk møter med oss.

KLASSEROMSUNDERVISNING
Etter lovsangen begynner de første undervisningstimene. Vi har stor verdi for praktisk og spennende undervisning, både når vi underviser i bibelske fag og i fag der vi fokuserer på tjeneste eller personlig liv. Kristenlivet handler om en dyp personlig tro, men det har også et praktisk utrykk. I tillegg til bibelfag har vi blant annet evangelisering (undervisning og praksis), undervisning om tilbedelse, lederskap, relasjoner og ekteskap. Elevene vil også få møte flere spennende gjestelærere fra inn- og utland, en liste over lærere og stab finner du her. Vil du har mer praktisk informasjon om skoledagen kan du lese det her.

SMÅGRUPPER
Hver torsdag har vi "smågrupper". Du sitter sammen med andre elever og diskuterer noen spørsmål som har blitt gitt til ukens tema. Vi har smågrupper for å knytte elevene sammen. Smågruppene er et sted for å lære sårbarhet og ansvar, et sted å vokse og bli forvandlet sammen med Jesus.

MENIGHETSPRAKSIS
Søndager er en obligatorisk skoledag på Bibelskolen IMPACT. På formiddagen har elevene menighetspraksis i eiermenighetene (evt. din egen lokale menighet i Bergen og omegn). I menighetspraksisen vil elevene være involvert i mange ulike arbeid i lokalmenigheten; barnearbeid, praktisk arbeid, forbederteam, lovsang og mye annet. Les mer om eiermenighetene her. På kvelden møtes elevene i husgrupper ledet av personer fra staben eller en av eiermenighetene. Her bruker vi tid i fellesskap, spiser mat sammen og blir bedre kjent med hverandre. 

MISJONSTURER
Noen av høydepunktene på skolen er å reise på misjonsturer sammen. På disse turene får elevene praktisere det man hører i undervisningen, og erfaringen gjennom de siste 10 årene er at elevene virkelig opplever å blomstre på disse turene. Her vil elevene få betjene mennesker i menigheter og på konferanser, evangelisere unådde mennesker, og se at Gud ønsker å bruke dem til å nå mennesker med sin kjærlighet og kraft. Vi reiser på 3 misjonsturer i løpet av et skoleår. 2 turer vil være helgeturer til forskjellige steder i Norge og Europa, tidligere har vi for eksempel vært i Belgia, Færøyene og Sverige. Den siste turen i året blir en lenger tur på 10-14 dager der vi reiser til land i og utenfor Europa, for eksempel Albania, Kenya, Fillipinene og India.

Om du har spørsmål vedrørende skolen kan du ta kontakt med oss på post@impact-europe.org, så vil vi prioritere å svare deg så fort som mulig.