Stab & Lærere

Matt King, rektor

Matt King, rektor

Fredrik Skoglund, inspektør

Fredrik Skoglund, inspektør

Olav Rønhovde, hovedpastor Credokirken

Olav Rønhovde, hovedpastor Credokirken

Tanja Rønhovde, hovedpastor Credokirken

Tanja Rønhovde, hovedpastor Credokirken

Steinar Lofnes, hovedleder JesusFellesskapet

Steinar Lofnes, hovedleder JesusFellesskapet

Cathrine Lofnes, hovedleder JesusFellesskapet

Cathrine Lofnes, hovedleder JesusFellesskapet

Per Ove Berg, medpastor Credokirken

Per Ove Berg, medpastor Credokirken

 

Gjestlærere:

Sverre H. Skilbreid, lærer

Sverre H. Skilbreid, lærer

Ben Fitzgerald

Ben Fitzgerald

Leif Johnny Johannesen

Leif Johnny Johannesen

Paul Manwaring

Paul Manwaring

Mary Elizabeth Kolsrud

Mary Elizabeth Kolsrud

Rachel & Gordon Hickson

Rachel & Gordon Hickson

 
Steve & Lorraine Box

Steve & Lorraine Box