Bibelskolen IMPACT eksisterer for å utruste, trene og sende vekkelsesbærere til Norge, Skandinavia, Europa og verdens ende. Dette opplever vi som skole er det viktigste oppdraget Gud har gitt oss for dette arbeidet. Å være en vekkelsesbærer handler om å være grunnfestet i sin identitet som Guds barn og ut fra dette prege omgivelsene sine med Guds rike. Vi vil utruste elevene våre til å helbrede syke, høre Guds stemme for andre mennesker og bringe Jesus til familiene, studiestedet og arbeidsplassen sin. Mer om hvordan livet på skolen er kan du lese om her. Alt vi gjør og lærer er basert på bibelen, vi setter Guds ord høyt og er svært opptatt av  at undervisningen på skolen er bygget på et solid fundament. Gjennom skoleåret er det spesielt fire overskrifter som gjennomsyrer hvordan vi gjør skolen, og hva vi fokuserer på.

TILBEDELSE:
Bibelskolen IMPACT har tilbedelse av Jesus og å søke Han i sentrum. Vi ønsker at elevene skal få erfare Guds nærvær og at alt i Guds Rike kommer ut fra relasjonen med Ham. Vi ønsker ta elevene inn i en livsstil av tilbedelse og etterfølgelse av Jesus. 

UTRUSTNING:
Bibelskolen IMPACT ønsker å utruste mennesker til tjeneste i menighet, misjon og samfunn. Vi vil trene elevene i å formidle Guds helbredelse til hele mennesket, hvordan profetere, forkynne evangeliet og fungere i ulike nådegaver. Vi vil hjelpe hver enkelt til å finne sitt unike kall og trene dem til det. Vi ønsker å istandsette den enkelte til sunt kristent liv og lederskap i samsvar med bibelens normer og retningslinjer. 

MISJON:
Bibelskolen IMPACT har et sterkt fokus på misjon, spesielt i Europa, men også i andre verdensdeler. Vi ønsker å trene misjonærer, menighetsplantere og pionerer for ulike områder. Misjonsturer vil derfor være en sentral del av bibelskolen. Vi vil reise opp mennesker til å ha innflytelse på alle områder av samfunnet med Guds rikes verdier. 

ALT GUDS FOLK:
Bibelskolen IMPACT ønsker å være en skole til velsignelse og utrustning av alt Guds folk. Det betyr blant annet at det er ønskelig med flere menigheter som eiere og/eller involvert i skolen. Vi ønsker å være et redskap for enhet mellom kristne.