Skoleåret 2018/2019 starter
tirsdag 21. august kl. 10:00


ØKONOMI
Skolen koster 17000 kr for et skoleår (betalt med 8500 kr pr. semester). I tillegg kommer 2-3000 kr for bøker og annet. Skolen er godkjent av Lånekassen for stipend og lån. (Skolen er registrert som «IMPACT School of Revival Europe»). Elever fra andre skandinaviske land kan få studiestøtte fra tilsvarende instanser i sine hjemland (CSN osv.).

TURER
Teamturer er en viktig og obligatorisk del av skolen. På disse får elevene større mulighet til å praktisere det de lærer og å bygge dypere relasjoner med hverandre og stab/interns. Det vil være to helgeturer (torsdag til mandag) hvert semester og en lengre misjonstur på våren (2-3 uker). Reiseutgifter vil bli på mellom 15.000 - 20.000 kr.

SKOLEHVERDAGEN
Skoleuken består av undervisning fra mandag til torsdag kl 09.00-14.00 + ukentlig menighetspraksis og smågrupper en gang i uken i skoletiden.

HVOR?
Bibelskolen IMPACT holder til i Credokirkens lokaler på Kråkenes, adresse: Øvre Kråkenes 49, 5152 Bønes. Det går busser til skolen fra sentrum, Wergeland og Fyllingsdalen, holdeplassen heter Bergveien.

BOPLASS
Bibelskolen IMPACT har ikke internat og vår elever må selv skaffe seg bosted og dekke kostnadene ved dette. Bergen er en studentby med mange muligheter og skolen er behjelpelig med å sette elever, som trenger bosted, i kontakt med hverandre for å finne steder sammen.